Werving en Selectie

Drie jaar ervaring met het werven en selecteren van werknemers voor verschillende bedrijven.
Van opstellen van vacatures tot aannemen van personeel. (compleet traject)

Personeelsbeleid (5 jaar)
Op het gebied van Personeelsbeleid kan Consilium Advies & Uitvoering u op verschillende gebieden adviseren en ondersteunen. Onder andere met:

  • Opstellen van een  huisreglement, handboek, beleidsregels en richtlijnen,
  • Kwaliteitsverkenning met verbeterpunten,
  • Cyclusgesprekken voeren.

Personeelsadministratie (11 jaar)
Het op orde brengen en houden van uw personeelsadministratie is een piece of cake voor ons !

  • Van een basisregistratie tot aan het opstellen van contracten,
  • Het nalopen van bestaande dossiers en eventuele tekortkomingen extraheren.

Wagenparkmanagement  (5 jaar)
Het aanschaffen van een wagenparkbeheer systeem en de implementatie hiervan is een uitvoerig proces welke een goede begeleiding nodig heeft. Deze begeleiding en implementatie zijn voor Consilium Advies & Uitvoering zaken waar wij ruime ervaring mee hebben.

Werkprocessen  (2 jaar)
Het op een simpele manier beschrijven van de werkprocessen leid er toe dat een ieder in uw bedrijf weet hoe te handelen en hoe bepaalde taken uitgevoerd dienen te worden. Hierdoor is er harmonie op de werkvloer. Het onderzoeken van bestaande processen en deze dan wel niet verbeterd opstellen en documenteren is ook aan ons toe te vertrouwen.

Management  Bedrijfsvoering (10 jaar)
De bedrijfsvoering is een belangrijk onderdeel in elke organisatie. Het beleid moet duidelijk en strak zijn. De communicatie moet vloeiend verlopen, de bedrijfsprocessen moeten beschreven zijn en nagevolgd worden. De backoffice moet op orde zijn en aan zijn wettelijke verplichtingen voldoen. Wij geven leiding aan leidinggevenden, het managen van managers. Door een terugkerend management team overleg (MT overleg) in te plannen begeleiden, leren en sturen wij de managers aan zodat zij het gewenste beleid overbrengen bij de werknemers.

Verandermanagement (2 jaar)
Het aanpassen of invoeren van een nieuw beleid. Het veranderen van de werkethos of de mentaliteit onder de werknemers, management en of bestuur. Het aanpassen van werkprocessen en het implementeren van nieuwe systemen.

Verbetermanagement (4 jaar)
Het verbeteren van kwaliteit en doelstellingen binnen de organisatie.  Dit kan door de werkprocessen aan te passen of door een verbetering van de werkomstandigheden te creëren. Wij kunnen een klanten en/of medewerkers tevredenheidsonderzoek uitvoeren waardoor u inzicht krijgt in de kwaliteit die u levert. Dit onderzoek geeft ook een mooi inzicht op eventuele verbeterpunten.

Crisismanagement (1 jaar)
In geval van een crisis binnen u organisatie is Consilium Advies & Uitvoering er om u te helpen deze zo goed mogelijk te door staan. Of het nu gaat om problemen met de werknemers of opdrachtgevers. Door onze ervaring kunnen wij u van passend advies voorzien.